Welkom bij het kPNI Register

graduation

Geregistreerde kPNI Therapeut

Het is belangrijk dat je ervan op aan kunt dat jouw therapeut bekwaam is en voldoet aan normen die de beroepsgroep, de overheid en zorgverzekeraars aan jouw zorgverlener stellen.

Alle in het register staande therapeuten voldoen onder andere aan de volgende normen:

 • De therapeut heeft een diploma van een Register erkende opleiding PNI.
 • De therapeut voldoet aan de normen voor medische basiskennis.
 • De therapeut werkt in een praktijk die voldoet aan de normen in Nederland.
 • De therapeut werkt volgens de normen van de beroepsgroep. Deze normen komen o.a. tot uiting in de beroepscode, het beroepscompetentieprofiel en (vakinhoudelijke) richtlijnen.
 • Er geldt een publiekrechtelijk tuchtrecht. De therapeut dient aangesloten te zijn bij een organisatie waar de voorziening van een tuchtcollege aanwezig is, zodat op deze wijze de kwaliteit van de beroepsuitoefening gewaarborgd wordt.
 • De therapeut doet actief aan (geaccrediteerde) deskundigheidsbevordering (Nascholing (elk jaar) gevolgd bij cPNI Europe of vergelijkbaar kennisinstituut. Bijscholing (elke drie jaar) gevolgd bij cPNI Europe of vergelijkbaar kennisinstituut.

Complete kwaliteitscriteria: klik hier

Wil je meer weten over kPNI? klik hier

Geregistreerde kPNI Therapeut

Het is belangrijk dat je ervan op aan kunt dat jouw therapeut bekwaam is en voldoet aan normen die de beroepsgroep, de overheid en zorgverzekeraars aan jouw zorgverlener stellen.

Alle in het register staande therapeuten voldoen onder andere aan de volgende normen:

 • De therapeut heeft een diploma van een Register erkende opleiding PNI.
 • De therapeut voldoet aan de normen voor medische basiskennis.
 • De therapeut werkt in een praktijk die voldoet aan de normen in Nederland.
 • De therapeut werkt volgens de normen van de beroepsgroep. Deze normen komen o.a. tot uiting in de beroepscode, het beroepscompetentieprofiel en (vakinhoudelijke) richtlijnen.
 • Er geldt een publiekrechtelijk tuchtrecht. De therapeut dient aangesloten te zijn bij een organisatie waar de voorziening van een tuchtcollege aanwezig is, zodat op deze wijze de kwaliteit van de beroepsuitoefening gewaarborgd wordt.
 • De therapeut doet actief aan (geaccrediteerde) deskundigheidsbevordering (Nascholing (elk jaar) gevolgd bij cPNI Europe of vergelijkbaar kennisinstituut. Bijscholing (elke drie jaar) gevolgd bij cPNI Europe of vergelijkbaar kennisinstituut.

Complete kwaliteitscriteria: klik hier

Wil je meer weten over kPNI? klik hier